Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

      Co to jest?
Dostawa ubrań specjalnych dla strażaków KM PSP

Przetarg nieograniczony: Dostawa ubrań specjalnych dla strażaków Komendy Miejskiej PSP w Toruniu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Legionów 70/76
telefon (56) 61 19 200,
fax (56) 61 19 212,
e-mail: sekretariat@straz.torun.pl

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę ubrań specjalnych dla strażaków Komendy Miejskiej PSP w Toruniu

Dokumentacja do pobrania:

dok.ubrania

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 352
Wprowadzony przez: Przemysław Baniecki
Data opublikowania: 2017-03-02 12:16:41
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-03-28 14:21:28 Przemysław Baniecki
2017-03-20 14:29:50 Kazimierz Stafiej
2017-03-10 13:11:09 Kazimierz Stafiej
2017-03-02 12:17:43 Przemysław Baniecki Publikacja artykułu
2017-03-02 12:17:34 Przemysław Baniecki