Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 12547 z dnia 30 czerwca 2017 r.

Komendant Miejski PSP poszukuje kandydatów na stanowisko: 
Starszy inspektor ds. ewidencji środków trwałych

Liczba lub wymiar etatu: 7/8

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

ADRES URZĘDU:
Toruń ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń

WARUNKI PRACY
Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku Komendy Miejskiej PSP w Toruniu, ul. Legionów 70/76. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo: brak windy, podjazdów, dostosowanych toalet. Praca z zastosowaniem komputera i typowych urządzeń biurowych. Zadania wykonywane w siedzibie urzędu.

Informacja o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu testu sprawności fizycznej (tj. bieg na 1000m i 50m)

 

W dniu 10 lutego 2016 r. odbyły się dwa etapy naboru: sprawdzian z pływania na terenie Centrum Sportu i Rekreacji "Olender" w Wielkiej Nieszawce oraz sprawdzian lęku wysokości w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Toruniu.

Do następnego etapu, tj. rozmowa kwalifikacyjna zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

W dniu 8 lutego 2016 r. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Toruniu odbył się kolejny etap naboru – testu wiedzy. Do następnego etapu, tj. sprawdzian z pływania zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

Po przeprowadzeniu w dniu 2 lutego 2016 r. pierwszej części testu sprawności (tj. próba wydolnościowa i podciąganie się na drążku) do kolejnych prób sprawnościowych (tj. bieg na 1000 m i 50 m) zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

Do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego jakim jest test sprawności fizycznej (przeprowadzany zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej) zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

II etap termomodernizacji obiektów budowlanych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu ogłasza nabór do służby w PSP:

  • liczba wolnych stanowisk: 5,
  • nazwa stanowiska: stażysta (docelowo stanowisko etatowe – starszy ratownik - kierowca),
  • miejsce pełnienia służby: Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Komendy Miejskiej PSP w Toruniu,
  • rozkład czasu służby: zmianowy w systemie pełnienia służby 24/48.