Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Modernizacja systemu łączności i powiadamiania jednostek PSP w KM PSP w Toruniu.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Legionów 70/76
telefon (56) 61 19 200,
fax (56) 61 19 212
e-mail: sekretariat@straz.torun.pl

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy oleju opałowego do Komendy Miejskiej PSP w Toruniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zaproszenie do przetargu na:

Dostawa do Komendy Miejskiej PSP w Toruniu zestawu zapór do budowy wałów na wyposażenie kontenera przeciwpowodziowego.

Przetarg na: Dostawa paliw płynnych do Komendy Miejskiej PSP w Toruniu

Przetarg - Dostawa 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: „Powypadkowa naprawa samochodu Specjalnego Ratowniczo-Gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych GBA 2,5/16+2,5 na podwoziu RENAULT MIDLUM 300.1 dXI”.

 
1 do 10 z 11