Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu dotycząca zakończenia postępowania kwalifikacyjnego

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu ogłasza nabór do służby przygotowawczej

Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do służby w PSP

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Legionów 70/76
telefon (56) 61 19 200,
fax (56) 61 19 212
e-mail: sekretariat@straz.torun.pl

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy oleju opałowego do Komendy Miejskiej PSP w Toruniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Legionów 70/76
telefon (56) 61 19 200,
fax (56) 61 19 212
e-mail: sekretariat@straz.torun.pl

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę ubrań specjalnych dla strażaków Komendy Miejskiej PSP w Toruniu

 
1 do 10 z 78