Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Modernizacja systemu łączności i powiadamiania jednostek PSP w KM PSP w Toruniu.

Zakończenie V etapu postępowania kwalifikacyjnego dot. ogłoszenia 2/2019

Informacja o zakończeniu III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego dot. ogłoszenia nr 2/2019

Zakończenie II etapu postępowania kwalifikacyjnego dot. ogłoszenia nr 2/2019

Zakończenie I etapu postępowania kwalifikacyjnego dot. ogłoszenia nr 2/2019

Modernizacja systemu łączności i powiadamiania jednostek Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Informacja o prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym nr 1/2019 do służby w PSP

Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Informacja o prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym nr 1/2019 do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Informacja o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego do służby w PSP

 
1 do 10 z 111