Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Ogłoszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Legionów 70/76
telefon (56) 61 19 200,
fax (56) 61 19 212
e-mail: sekretariat@straz.torun.pl

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę ubrań specjalnych dla strażaków Komendy Miejskiej PSP w Toruniu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Legionów 70/76
telefon (56) 61 19 200,
fax (56) 61 19 212
e-mail: sekretariat@straz.torun.pl

 

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę ubrań specjalnych dla strażaków Komendy Miejskiej PSP w Toruniu

Zakończenie V etapu postępowania kwalifikacyjnego dot. ogłoszenia  nr 2

Informacja o zakończeniu III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego dot. 2 ogłoszenia

Zakończenie II etapu postępowania kwalifikacyjnego dot. 2 ogłoszenia - informacja

Ogłoszenie o zakończeniu I etapu postępowania kwalifikacyjnego dot. 2 ogłoszenia

Komendant Miejski PSP w Toruniu informuje o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko: starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

OGŁOSZENIE NR 2 O NABORZE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KOMENDZIE MIEJSKIEJ PSP W TORUNIU

Informacja o zakończeniu V etapu postępowania kwalifikacyjnego

 
1 do 10 z 70