Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wykorzystywaniem monitoringu wizyjnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, poniżej zamieszczono sprawozdania finansowe KM PSP w Toruniu za 2018 rok.

Zakończenie V etapu postępowania kwalifikacyjnego dot. ogłoszenia nr 1/2019.

Komendant Miejski PSP w Toruniu informuje o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko: starszy inspektor do spraw administracyjnych

Informacja nr 3.1/2019

o zakończeniu III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego dot. ogłoszenia nr 1/2019

Komendant Miejski PSP w Toruniu informuje o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko: starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Komendant Miejski PSP w Toruniu informuje o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko: starszy inspektor do spraw gospodarki mieszkaniowej

Informacja o prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym nr 3/2018 do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Informacja nr 2.1/2019 o zakończeniu II etapu postępowania kwalifikacyjnego dot. ogłoszenia nr 1/2019

Zakończenie I etapu postępowania kwalifikacyjnego dot. ogłoszenia 1/2019

 
1 do 10 z 100